Niveau 3 - Opleiding Cranio-sacraal

Over Niveau 3 - Integratiemodule & ontbrandingsprocessen

Integratie niveau 1 & 2 - Opleiding Cranio-sacraal

Om aanvaard te worden voor de 3e cyclus, dient u een tutorial af te leggen.

Deze tutorial wordt u aangeboden om u de mogelijkheid te geven om samen met de docent, uw kennis en kunde te tonen, nadat u Module 1 tem 6 hebt gevolgd. U geeft een behandeling CSAD, gebruik makend van de technieken die u tijdens alle vorige modules geleerd en ingeoefend hebt.​

De docent biedt u zijn/haar inzichten, verbetert indien nodig, en evalueert op het einde uw werk.  Zo weet u exact waar u staat bij de aanvang van Module 7, zodat u ten volle de kennis en technieken kan integreren van Cyclus 3

  • De stresscascade en de neuro-endocriene relaties: De stressrespons wordt grotendeels bepaald door het limbisch systeem, dat ons waarschuwt voor mogelijk gevaar, en het autonoom zenuwstelsel, dat ons mobiliseert om het tegemoet te treden.  Het autonoom zenuwstelsel omvat 2 systemen, met wederkerige relatie tov elkaar, het sympatisch en het parasympatisch systeem.​

  • We leren de motiliteit van het van centraal zenuwstelsel te voelen, alsook de  H-P-A-as (Hypothalamus-Pituitary gland-Adrenaline), en de handposities voor het sympatisch en parasympatisch zenuwstelsel.  We leren ook te werken met het sociaal zenuwstelsel. Ervaringen tijdens de uitwisselingen worden in groep gedeeld.

Programma details

Hoe is het programma niveau opgebouwd?

Module 7 : Het celgeheugen, de hulpbronnen en het alarmsysteem

Module 8 : celbewustzijn, mentale stilte, ontbrandingsprocessen

Module 9 : Integratie

Module 9 is een integratie van de acht Modules. We ontwikkelen een wederkerig bewustzijn van de primaire ademhaling in ons eigen systeem, te samen met zijn uitdrukking ervan in het systeem van de ontvanger en zijn middenlijn. In dit kader leert de gever, de patronen, die voelbaar zijn in het systeem van de ontvanger, te benaderen binnen de context van de primaire ademhaling.

Als het systeem van de ontvanger zich verdiept in de relatie tot de primaire ademhaling, begint het helingsproces zich op een natuurlijke wijze te ontvouwen, volgens zijn eigen verloop(volgorde) en ritme ( Rollin Becker).

Binnen deze Module, integreren we de aangeleerde technieken via open sessies; de ontvanger neemt de leiding over zijn/haar proces. De gever ondersteunt door zijn/haar luisterende aanwezigheid de natuurlijke ontvouwing van het inherente behandelingsplan. De behandelingen kunnen zich ontvouwen op de tafel, al zittende, rechtstaand of al bewegend. Elke dag is er tijd voor nabespreking en uitwisseling van ervaringen.

Reviews

Deelnemers getuigen

Praktisch

Investering

Als je per module betaalt: 

module 7,8: 250€ per module

module 9: €375

Als je per niveau betaalt: 

niveau 3 (mod 7,8,9)=825€

Uw plaats is gereserveerd na overschrijving van het cursusgeld

maximaal 6 deelnemers

Cursusgelden worden niet terugbetaald als je annuleert.

Startdata Niveau 3

MODULE 7

 data: 21 & 22 september 2024

MODULE  8

12 & 13 oktober 2024

MODULE 9

31/10, 1, 2, 3 november

Inschrijven?

Stuur ons een bericht via de inschrijvingspagina.