Cranio-Sacraal - Behandeling

Wat is Cranio-Sacraal?

Cranio-Sacraal is een heel zachte methode die de natuurlijke aanleg van het lichaam, in zijn streven naar gezondheid en evenwicht, ondersteunt. ​Het is een subtiele, niet-manipulatieve, lichaamsgerichte methode.
 
Door een luisterende, lichte aanraking kan men het cranio-sacraal ritme  voelen en het zelfgenezend vermogen  aanspreken.  Tijdens een behandeling wordt terug ruimte gecreëerd rond zowel lichamelijke als mentale spanningen. Het verbindt de twee hersenhelften waardoor de uitwisseling en samenwerking (tussen yin en yang, tussen mannelijk en vrouwelijk, tussen creatief en rekenkundig) beter stroomt.  Het verhoogt aldus de levenskwalliteit.​

Wat is ‘het Cranio-Sacraal Ritme ?

Het Cranio-Sacraal systeem is een fysiologisch systeem, waarbinnen het centrale zenuwstelsel ontwikkelt en functionneert. Het zenuwstelsel is beschermd door de schedel (= het cranium) en de wervelkolom tot het heiligbeen (= het sacrum), vandaar de benaming Cranio Sacraal. Het cranio-sacraal system heeft eigen ritmes, zoals de ademhaling en de bloedsomloop een eigen ritme hebben. Er vindt wel een wederzijdse beïnvloeding plaats met deze fysiologische systemen, zoals ook met het endocriene stelsel en met het bewegingsstelsel.​ Deze pulsatie van het Cranio-Sacraal systeem, noemt men het Cranio-Sacraal ritme. Het is voelbaar is in het hele lichaam. Het leven van de mens wordt bepaald door al deze ritmes, waarvan het cranio-sacrale ritme, fundamenteel is. Het cranio-sacraal systeem beweegt in voortdurende fasen van inkrimping en uitzetting, zoals de ‘Creatie’zelf. Deze fasen en hun ritme zijn vooral voelbaar in het Cranio-sacraal (cerebrospinaal) vocht en in het bindweefsel.

Hoe verloopt een behandeling ?

Na een gesprek, verloopt de behandeling gewoonlijk liggend, op de tafel, met soepele kledij aan. Er kan ook al zittend, of met beweging gewerkt worden. Tijdens de behandeling is er verbale begeleiding en ondersteuning. Vaak zijn er evenwel momenten van diepe stilte. Er wordt zowel met het zenuwstelsel (Schedel- sacrum) als met het gehele lichaam, gewerkt.

Prijs :  85€/1,5u –100€/1u45′- 110€/2u.

Een behandeling duurt 1,5u,  1u45′ of 2 uur, inclusief een inleidend gesprek.

Een eerste behangeling, inclusief het intakegesprek duurt 2u.

Oorsprong

Cranio-sacraal is gebaseerd op de oosterse, holistische mensvisie, ‘de mens als deel van het geheel.’

Geschriften uit de Veda en de Traditionele Chinese Geneeswijze liggen aan de oorsprong van Cranio-Sacraal Bio-Dynamisch. Het is de visie op de mens als ‘bewustzijn’, omgezet in energie, in zijn voortdurend streven naar evolutie, ontplooiing en zelfkennis.

De verschijnselen binnen de cosmos en ook binnen ‘lichaam en geest’ van de mens, berusten op een dynamisch evenwicht in een samenspel van elementen.

De mens bevindt zich tussen hemel en aarde; de hemel-energie, gesymboliseerd door Yang, warmte en licht, en de aarde-energie, gesymboliseerd door Yin, dat het voedende aspect van de materie behelst.

Heel ons biologisch systeem is dus samengesteld uit materiële substantie, de levende weefsels met met hun fysiologie, en uit een energetisch systeem, dat ervoor zorgt dat de cellen en weefsels kunnen uitwisselen, communiceren en gevoed worden,.. in beweging zijn. Cranio-sacraal is een ontmoeting tussen subtiel, energetisch en fysiek lichaamswerk.

Het evenwicht energie/materie, licht/duister, Yang/Yin bestaat zowel in de cosmos, als in de mens; van het kleinste deeltje van het atoom tot oneindigheid van de sterrenstelsels, alles is met elkaar verbonden. Volgens het taoïsme bevindt alles zich in een perfecte harmonie die niet statisch is, maar in voortdurende verandering. Het evenwicht wisselt steeds en niets kan bestaan zonder zijn tegendeel. Wie met de stroom van verandering mee gaat, blijft gezond en groeit in bewustzijn.

Bij Cranio-Sacraal Biodynamisch wordt de omzetting van bewustzijn naar energie, en de verdichting van energie naar materie, beschouwd als het basisprincipe voor de ontwikkeling van elk levend wezen. In de Ayurveda wordt dit proces beschreven als een proces van transmutatie; de omzetting van de elementen ether, lucht, vuur, water en aarde. Binnen de Tibetaanse Sjamanistische traditie wordt via gebeden en meditatie rechtstreeks contact gemaakt met de subtiele essenties van deze elementen. In de Noord-amerikaans Indiaanse traditie zingt men in de gebeden tot de grote geest, tot vader hemel, tot grootvader vuur, tot grootmoeder, die al de wateren van de wereld in zich draagt, en tot moeder aarde. In de traditionele Chinese geneeswijze worden de vijf elementen, aarde, water, hout, vuur en metaal, in verband gebracht met de 5 orgaanenergieën en de 5 seizoenen (de vier seizoenen en het tussenseizoen).

De afstemming op het ritme van de natuur en het ondersteunen van een dynamisch evenwicht van de elementen in de groei naar bewustzijn, zijn de essentie van al de aspecten van mijn werk, zowel bij het Cranio-sacraal werk, als bij de Qigong, de yoga, de Sjamanistische zweethut, en bij de stilte-retraites.

Vraag &
antwoord

Cranio-Sacraal werkt zowel preventief als bij klachten van langdurige aard.  Het biedt ondersteuning bij zowel problemen van  fysieke aard als bij psycho- emotionele problemen zoals stress, depressie, burnout, en aandoeningen die gevolg zijn van trauma.

Cranio-sacraal is een lichaamsgeörienteerde methode die het zelfhelend vermogen stimuleert en helpt om inzicht te krijgen in de oorsprong van problemen.

Na een behandeling kunnen klachten eerst toenemen om na enkele dagen te verminderen of te verdwijnen.

Vaak is men moe na een behandeling. Dat betekent dat het lichaam goed reageert op de behandeling. Het is belangrijk om rust te nemen na een behandeling.

Het aantal behandelingen dat men nodig heeft om een gewenst resultaat te bereiken is moeilijk in te schatten, omdat het van verschillende factoren afhangt; de tijd tussen 2 behandelingen is minimaam 2 weken. Deze periode is nodig om het lichaam de kans te geven een nieuw evenwicht te vinden.

Een behandeling wordt op een tafel gegeven, met kleren aan.

Het is aangewezen om comfortablele kledij te dragen tijdens de behandeling.

Cranio-sacraal is een niet-manipulatieve methode. Als de technieken juist worden uitgevoerd, zijn er geen risico’s.

Bij mensen met Downsyndroom (trisomie 21) kunnen bepaalde  technieken aan de schedel niet toegepast worden.

Tijdens de laatste weken van een zwangerschap, moet men ermee rekening houden, dat een cranio-sacraal behandeling het inleiden van de bevalling kan bevorderen.

Een behandeling duurt een uur, anderhalf uur, tot twee uur. Bij een eerste sessie hoort een intakegesprek van een uur tot anderhalf uur.

Bij kinderen is er ook een inleidend gesprek en duurt de behandeling ongeveer een half uur. De ouder/begeleider blijft  aanwezig tijdens de behandeling.

Een vraag? Laat het ons weten!

We helpen je graag verder. Heb je een vraag over een behandeling, workshop of opleiding? Twijfel niet om contact op te nemen.