Niveau 1 - Opleiding Cranio-sacraal

Opleiding Cranio Sacraal - Niveau 1

Basisprincipes

Het 1e niveau belicht de basisprincipes van de cranio-sacrale biodynamica met een theoretische omkadering en de functie en werking van het cranio-sacraal systeem.  

  • Rusten in Aanwezigheid ‘is de basis van elk moment in het werkbegeleide meditatie
  • Het Relationeel Veld; juiste aftstand voelen en respecteren
  • Het creëren van een ‘holing field’ vanuit het hartcentrum; de pulsatie van het Zijn: het Zijn/het Zelf/de Bron
  • Het belang van de gevoelde hulpbronnen (gewaarwordingen-sensaties-gevoelsgewaarwordigen) uit te wisselen per twee. Toegang krijgen tot de hulpbronnen.
  • Primaire As, embryologie en belang van de embryologie  in CSAD
  • De centrale as voelen en je waarnemingsveld verruimen; fysiek lichaam, vloeibaar lichaam en getijdenlichaam-conactritueel en ‘Holistic Shift’
  • De Dynamische Stilte – de Levensadem – het Getijde – de Ritmes
  • Uitwisseling per 2 : oriëntatie naar het vloeibare en het lange getijde 
  • Uitwisseling per 2: Sacrale en Cranio-sacrale hold
  • Oriëntatie naar het lange getijde

Basisprincipes

Ruimte creëren & bewustwording

Programma details

Hoe is het programma opgebouwd?

Module 1 - Initiatie

​ ‘Motility’ is de ademhaling of pulsering van cellen en weefsels die van binnenuit komt. Het is een uitdrukking van de Breath of Life. Deze subtiele beweging volgt het ontwikkelingspatroon van de embryonale fasen. We bekijken het verschijnen in de embryonale schijf van de primaire streep, de neurale groeve en de notochord. Vervolgens zien we hoe het ruggemergkanaal gevormd wordt, de hersenventrikels en de hersenen. We leren de anatomie en de functie van het zenuwstelsel te begrijpen vanuit de evolutie van de mens.

Module 2 - Verbinding Schedel - Sacrum

Het cranio-sacraal (CS) systeem is het geheel van CS vocht, bindweefsel, benige structuren, die schedel en sacrum omgeeft en verbindt. De centrale as is de verbinding en de drager van dit geheel. We onderscheiden hierin de Quantum-as, de primaire as en de vloeibare as.

De potency of de levenskracht in het CS systeem wordt geaktiveerd tijdens de behandeling op de tafel en vervolgens door reptielbewegingen en door de ademhaling te verbinden met de beweging. De natuurlijke spiraalbeweging van de wervelkolom tijdens beweging stimuleert ook de potency. Door bewegingszinnen leren we deze te respecteren in de beweging van lig naar zit, van zit naar rechtop tijdens het stappen.

Reviews

Deelnemers getuigen

Praktisch

Investering

Als je per module betaalt: modules 1 tem 8= €250 per module/ module 9= €375. 

Als je per niveau betaalt:

Niveau 1 (mod 1,2)= 400€

Niveau 2 (mod 3,4,5,6)= 900€

Niveau 3= (mod 7,8,9)= 825€

Uw plaats is gereserveerd na betaling van het cursusgeld.

Opgelet: maximaal 8 deelnemers per module.

Cursusgelden worden niet terugbetaald als je annuleert.

Startdata Niveau 1

MODULE 1 & 2

Module 1 (=initiatie)

24 & 25 augustus 2024
of   25 & 26 januari 2025

Module 2 (Het Cranio-sacraal systeem)

31 aug & 1 sept 2024

of   22 & 23 februari 2025

Inschrijven?

Stuur ons een bericht via de inschrijvingspagina.