Om aanvaard te worden voor de 3e cyclus, dient u een tutorial af te leggen. Deze tutorial wordt u aangeboden om u de mogelijkheid te geven om samen met de docent, uw kennis en kunde te tonen, nadat u Module 1 tem 6 hebt gevolgd. U geeft een behandeling CSAD, gebruik makend van de technieken die u tijdens alle vorige modules geleerd en ingeoefend hebt.​

De docent biedt u zijn/haar inzichten, verbetert indien nodig, en evalueert op het einde uw werk.  Zo weet u exact waar u staat bij de aanvang van Module 7, zodat u ten volle de kennis en technieken kan integreren van Cyclus 3.​

Opleiding Cranio-Sacraal 

3de cyclus

 

Contact

De stresscascade en de neuro-endocriene relaties:De stressrespons wordt grotendeels bepaald door het limbisch systeem, dat ons waarschuwt voor mogelijk gevaar, en het autonoom zenuwstelsel, dat ons mobiliseert om het tegemoet te treden.  Het autonoom zenuwstelsel omvat 2 systemen, met wederkerige relatie tov elkaar, het sympatisch en het parasympatisch systeem.​

We leren de motiliteit van het van centraal zenuwstelsel te voelen, alsook de  H-P-A-as (Hypothalamus-Pituitary gland-Adrenaline), en de handposities voor het sympatisch en parasympatisch zenuwstelsel.  We leren ook te werken met het sociaal zenuwstelsel.Ervaringen tijdens de uitwisseligen worden in groep gedeeld.

 

 

Enkele getuigenissen​

Het weekend bracht me bij een groot verlangen om onvoorwaardelijk aanwezig te zijn zonder helemaal te versmelten en mezelf te verliezen. De hulpbronnen en de kracht van anderen zien; waardoor ik de ander anders bekijk en mijn redders- instinct heel erg vermindert. Dit is een manier waarop het kan.  Dit was heel verrijkend en heeft nog door gewerkt. 

Het was voor mij een heel mooie en diepgaande opleiding.  Deze zomer ervaarde ik tijdens het verlof veel rust in mij.  Op een bepaald moment kon ik echt voelen dat het leven eenvoudig is.  In de week voor CSAD 8 was er iets aan het veranderen en dit heeft zich ondertussen verder gezet.  Ondertussen mocht ik heel sterk ervaren wat stilte is, Dynamische Stilte.  Ik ben heel dankbaar.   Het geeft de stilte een concrete vorm en een diepere bedding.​

Ons wezenlijk bestaan word versluierd door een onophoudelijk mentaal gebabbel, een poging om onze onbewuste impulsen te beheersen. Het trauma-onderzoek brengt ons bij een paradigma; het zelfbewustzijn is de meest geëvolueerde functie van de hersenen, die men alleen bij de mens aantreft.  Het is onmisbaar om trauma te genezen en tezelfdertijd is het de grootste hindernis, die ons dwingt om onszelf voortdurend te observeren en ons belemmert om eenvoudigweg te kunnen ‘zijn’. 

 

De oplossing om het alarm-systeem te kalmeren, brengt ons bij de lichaamsgewaarwording, bij het celbewustzijn.  Met de steun van onze hulpbronnen, kunnen we laagje per laagje, onze primitieve impulsen terug in het licht brengen, zonder erdoor meegesleurd te worden, terwijl we in een kalme, stille staat blijven. Het ‘zelfbewustzijn’ wordt een stille ‘getuige’. Het is een verbreed bewustzijn, stil en vol leven tegelijk.  Dit is de cellulaire zijns-toestand.

 

 

Het uitgangspunt is, de mentale stilte te vinden. Het is op dit niveau van Stilte dat de mentale conditioneringen in de cortex zich kunnen openen. Tijdens deze module, gaan we de verschillende lagen van de Stilte exploreren.  We trachten de mentale Stilte te bereiken tijdens meditaties, uitwisselingen en in de beweging. 

 

In de Stilte te blijven, terwijl men het Vermogen -de ‘Potency’ gewaarwordt, tijdens elke stap van de ontvouwing van het therapeutisch proces, na de sessie, terwijl we praten, bewegen.Vanuit deze stilte, benaderen we de ontbrandignsprocessen; conceptieontbranding, hartontbranding en geboorteontbranding.​

 

Module 9 is een integratie van de acht Modules. We ontwikkelen een wederkerig bewustzijn van de primaire ademhaling in ons eigen systeem, te samen met zijn uitdrukking ervan in het systeem van de ontvanger en zijn middenlijn.  In dit kader leert de gever, de patronen, die voelbaar zijn in het systeem van de ontvanger, te benaderen binnen de context van de primaire ademhaling. 

 

Als het systeem van de ontvanger zich verdiept in de relatie tot de primaire ademhaling, begint het helingsproces zich op een natuurlijke wijze te ontvouwen, volgens zijn eigen verloop(volgorde) en ritme ( Rollin Becker).​

Binnen deze Module, integreren we de aangeleerde technieken via open sessies; de ontvanger neemt de leiding over zijn/haar proces. De gever ondersteunt door zijn/haar luisterende aanwezigheid de natuurlijke ontvouwing van het inherente behandelingsplan.

 

De behandelingen kunnen zich ontvouwen op de tafel, al zittende, rechtstaand of al bewegend.  Elke dag is er tijd voor nabespreking en uitwisseling van ervaringen.​

 

Met : Martine Hoerée 

 

  • Data van de huidige cyclus 

Tutorial : individueel op afspraak

Module 7 : 27 - 28 - 29 november

Module 8 : 

Module 9 :  

Uren : van 9u30 tot 17u

Oefendag : vrijdag 25 sept. : van 10u tot 17u  

Plaats: Hanenbosweg 55 – 1653 Dworp (Beersel)

 

  • Data van de volgende cyclus : 

 

 

​                                                                                 

Neem gerust contact op als u vragen hebt

Zend

Ce champ est requis

Bedankt !

 

Uw bericht is verzonden

Ce champ est requis

Ce champ est requis

Ce champ est requis

Ce champ est requis

 

 

 

Martine Hoerée

Cranio-Sacraal Biodynamisch

FR ◦ NL 

MENU